Lucky Media S.r.o. / Czech republic

LuckyMedia.cz

Online marketing / branding / production / original content

S naší core značkou Lucky Media nabízíme komplexní služby v oblasti online marketingu, brandingu i produkce audiovizuálních záznamů. Při poskytování těchto služeb kombinujeme znalosti získané vedením vlastních značek, proto rozumíme nejlépe tomu, co opravdu naši partneři potřebují. Preferujeme dlouhodobou spolupráci, můžeme však produkovat i krátkodobé projekty.

With our core brand Lucky Media, we offer complex services in online marketing and branding. We utilise and combine our knowledge gained from running all our brands so we best understand the needs of our partners. We prefer long term partnerships but also produce short term projects.

Zaujali jsme vás? Rádi vám toho řekneme mnohem více na osobní bezplatné konzultaci.

Are you interested? We would gladly tell you much more in a free consultation.

Akce.live

Livestreaming / event production

Současná situace nás vedla k vytvoření značky specializované na rychlou a relativně levnou producki obsahu. Nejrychlejším způsobem předávání obsahu divákovi je přímý přenos. Přináší také výrazné úspory díky eliminování potřeby postprodukce. Výhodou je také celková autenticita obsahu. 

Current situation lead us toward estabisishing a new brand specialised in fast and cheap production of content. The fastest way for content delivery to the viewer is live broadcasting. It offers significant cost cuts by eliminating postproduction. Another advantage is overall authenticity of the content.

Pokud vás zaujala tato možnost, rádi vás přivítáme na specalizovaném webu Akce.LIVE.

If you are intrigued by this option, we would like to invite you to our website Akce.LIVE.

Tabory.cool

Akce pro dospělé / děti / rodiny / vzdělávání / zábava
Events For Adults / children / families / education / entertainment

KAŽDOROČNĚ  POŘÁDÁ NAŠE SPOLEČNOST MNOHÉ ZÁBAVNÉ I VZDĚLÁVACÍ AKCE NA VÍCE MÍSTECH ČESKÉ REPUBLIKY. SPOLUPRACUJEME SE SKVĚLÝM TÝMEM VEDOUCÍCH A TĚŠÍME SE ZÁJMU PRIMA ÚČASTNÍKŮ. MOC RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME NA DALŠÍ Z NAŠICH AKCÍ.

We organize various entertaining as well as educational events in different locations around the Czech Republic. We enjoy working with a team of incredible leaders and invite everyone to join us and our great participants.

SitaRojova.cz

Yoga / children's books / happy life / online seminars

Výhradně naše společnost spolupracuje s autorkou Sítou Rojovou. její knihy, semináře, sociální sítě i další tvořený obsah se těší velkému úspěchu. Rádi poskytujeme mediální zázemí i dalším autorům, jejichž obsah nás zaujme. Neváhejte se nám ozvat, možná budeme brzy spolupracovat i s vámi.

Our company exclusively works with author Sita Rojova. Her books, seminars, social platforms and other content is well recieved by the audience. We gladly offer media support to other authors that ceate content that interests us. Don’t hesitate to contact us. Maybe we will work together soon.

Zveme vás na Síty webové stránky. Dozvíte se zde mnoho o józe i šťastném životě…

Let us invite you to Sita’s website. You will find a lot of information about yoga and happy life…

Proč s námi spolupracovat?

Kombinujeme znalosti a zkušenosti ze všech oblastí, ve kterých působíme. Tím získáváme velkou výhodu oproti konkurenci...

Potrpíme si na kvalitě ve všem, co děláme. Díky tomu jsou naši zákazníci spokojeni a znovu se k nám vrací...

Všechny naše klienty přijímáme jako rovné partnery, nasloucháme jejich zpětné vazbě a snažíme se neustále zlepšovat...

Rádi rozjíždíme nové projekty. Nebojíme se originálních nápadů ani nových a nevyzkoušených řešení. Sami se nezdráháme investovat do začínajících společností i talentovaných jednotlivců vastní čas či finance...

Vážíme si soukromí našich klientů. Spokojení a šťastní klienti jsou pro nás nejdůležitější.

Každoročně Přispíváme na humanitární projekty...

Pojďme zářit společně...

Why should you work with us?

We combine knowledge and experience from all areas we do business in. this way, we gain advantage over our Competition...

Quality is our ultimate value in everything we do. Thanks to it, our clients come back to us over and over again...

We accept our clients as equal partners. Listening to their feedback and improving ourselves based on it is key for us...

We love to kick new projects into gear. You will never see us fearing original ideas or daring solutions. In our company, we don't shy away from investing our time or money in startups or especially talented individuals...

We value the privacy of our clients. Satisfied and happy clients are paramount...

We contribute every year to humanitarian projects...

Let's shine together...

Kontakty / Contacts

Máte dotazy k našim značkám? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na tomto emailu či telefonních číslech...
Do you have any questions about our brands? Are you interested in working together? Please contact us via email or phone...

info@luckymedia.cz

+420 724 759 331
+420 728 158 083

Těšíme se na spolupráci s Vámi...

We are looking forward to working with you...